O nás

Choceňská mládež s medailemi na krku po vítezství na závodech

V dnešní době se zaměřujeme zejména na všestranně harmonický rozvoj mladých atletů. Bohužel v České republice neexistuje jednotný ucelený systém sportovní přípravy mládeže. Ačkoliv český sport disponuje ohromným potenciálem v podobě šikovných a talentovaných dětí a jejich světově proslulých „zlatých českých ručiček“, nedaří se mu tento potenciál naplno využít. Pokud opomineme finanční limity, naráží český sport zejména na mantinely v podobě slabého systému vzdělávání trenérů a zastaralé metodiky tréninku, která často ignoruje moderní sportovní výzkum a světové trendy a zůstává od 80. let neměnná.

Bylo tedy zapotřebí hledat inspiraci za hranicemi. Metodické postupy našeho oddílu vycházejí z Kanadského systému dlouhodobého rozvoje mládeže „LTAD“ (Long-term athlete development).

Kanadský systém LTAD dělí sportovní přípravu do 7 fází, přičemž každá fáze má své priority a cíle, které jsou důležité pro danou kategorii a vedou k úplnému naplnění sportovního potenciálu atleta. Nejedná se však pouze o fyzický rozvoj, ale také mentální, emocionální a kognitivní rozvoj. LTAD vede kromě výchovy profesionálních sportovců zejména k výchově pohybově aktivního národa, pro který je sport součástí každodenního života.